top of page

Sähköinen hyvinvointiprofiili ikäihmisille.

Mandalay Oy on EWA-hyvinvoinnin arviointityökalun asiantuntijakumppani. 

Kokonaisvaltainen työkalu

EWA hyvinvointiprofiili on kokonaisvaltainen geriatrinen arviointimenetelmä. Sen avulla arvioidaan iäkkäiden hyvinvointia, toimintakykyä ja hyvinvointiaktiviteettia. EWAn avulla saadaan tietoa myös väestötason hyvinvoinnista sekä palvelujen vaikuttavuuden kehittämistarpeista.

Ennaltaehkäisy

Hyvinvointiprofiilista saadaan iäkkäiden hyvinvointiaktiviteetin lisäksi tietoa heidän omasta hyvinvointikäsityksestään sekä kokonaisvaltainen arvio hyvinvoinnin riskitekijöistä, kuten fyysisestä ja henkisestä toimintakyvystä, kaatumisriskeistä ja lihaskunnosta, liikuntaa estävistä toiminnanvajauksista tai ympäristöstä, kodin turvallisuudesta, sosiaalisesta aktiivisuudesta ja verkostosta.

 

Hyvinvoinnin mittaaminen

 

Proaktiiviseen iäkkäiden hyvinvoinnin arviointiin kuuluu yksilöllinen palaute, oman hyvinvointiaktiviteetin tukeminen hyödyntäen näyttöön perustuvaa tietoa ja toimintaa. Keskeistä on erilaisten iäkkäiden hyvinvointia uhkaavien riskitekijöiden yksilöllinen tunnistaminen ja ennakoiva puuttuminen, sekä alueellisen hyvinvointibarometrin selvittäminen ikäihmisten palvelustrategian perustaksi.

Tuloksellisuus

Iäkkäiden positiivinen hyvinvointikokemus ja säännöllinen oma hyvinvointiaktiviteetti vähentävät sosiaali- ja terveystoimen palvelutarvetta ja kustannuksia. Yhteiskunnan järjestämä ennaltaehkäisevä toiminta voi olla sekä tuloksellista ja kustannusvaikuttavaa.

bottom of page